cookiebeleid

 cookiebeleid

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer verwijderd (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat staan en maken het opslaan van pagina-instellingen mogelijk (zogenaamde " permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de bewaartermijn vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn. Wat is een cookie en waarom gebruikt direct cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website op uw eindapparaat zoals een computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en wordt gebruikt om informatie voor een beperkte periode te archiveren. Deze informatie kan door een website worden gelezen wanneer u deze op een later tijdstip opnieuw bezoekt. Cookies kunnen nodig zijn om de website goed te laten functioneren of gewoon nuttig zijn, zodat u niet bij elk bezoek aan de site uw persoonlijke voorkeuren opnieuw hoeft in te voeren en ze bewaard blijven. direect gebruikt cookies om u sneller en gemakkelijker te laten browsen, of om te voorkomen dat content die u al gezien heeft opnieuw getoond wordt, of om functies zoals een persoonlijk kladblok aan te bieden.   Hoe kan ik cookies deactiveren? De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Om volledig gebruik te kunnen maken van direectin, moeten cookies altijd direect in uw browser zijn ingeschakeld. Alle niet-essentiële cookies kunnen op elk moment worden beheerd in de cookie-instellingen. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...

Firefox: https://support.mozilla.org/de... 

Chrome: https://support.google.com/chr... 

Safari: https://support.apple.com/de-d... 

Opera: https://help.opera.com/de/late... Toestemmingstool voor cookies   Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie-toestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De "cookietoestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer ze de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het juiste vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/services waarvoor toestemming nodig is, alleen geladen als de betreffende gebruiker de overeenkomstige toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als toestemming is verleend. De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt. Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk conform ontwerp van onze website. Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 alinea. 1 verlicht. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de desbetreffende toestemming van de gebruiker. Meer informatie over de exploitant en de instellingsmogelijkheden van de cookie-toestemmingstool vindt u direect in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website