Gegevensbescherming

We respecteren de gegevensbeschermingsrechten van elk individu. Onze diensten zijn in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen die zijn vastgelegd in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), de nieuwe federale wet op de gegevensbescherming (BDSG-neu), de Duitse telemediawet (TMG) en de wet op de oneerlijke concurrentie (UWG). . Voor alle vragen over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met onze afdeling gegevensbescherming (info@direct.nl).
Verklaring gegevensbescherming
1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Sparhi Gmbh a: Friedrichstr. 123 10117 Berlijn mail direect@direect.nl m: 0152 03943135 de Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.3 Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.
2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website
Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:
Onze bezochte website
Datum en tijd op het moment van toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/verwijzing van waaruit u op de pagina bent gekomen
Browser gebruikt
Besturingssysteem gebruikt
Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.
3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer verwijderd (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat staan en maken het opslaan van pagina-instellingen mogelijk (zogenaamde " permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de bewaartermijn vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.
Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.
Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.
Wat is een cookie en waarom gebruikt direct.nl cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website op uw eindapparaat zoals een computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en wordt gebruikt om informatie voor een beperkte periode te archiveren. Deze informatie kan door een website worden gelezen wanneer u deze op een later tijdstip opnieuw bezoekt. Cookies kunnen nodig zijn om de website goed te laten functioneren of gewoon nuttig zijn, zodat u niet bij elk bezoek aan de site uw persoonlijke voorkeuren opnieuw hoeft in te voeren en ze bewaard blijven.
direect.nl gebruikt cookies om uw browse-ervaring sneller en gemakkelijker te maken, of om te voorkomen dat we inhoud weergeven die u al hebt bekeken, of om functies te bieden zoals een gepersonaliseerd kladblok.
Hoe kan ik cookies deactiveren?
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Om optimaal gebruik te kunnen maken van direct, dienen cookies altijd ingeschakeld te zijn in uw browser voor direect.nl. Alle niet-essentiële cookies kunnen op elk moment worden beheerd in de cookie-instellingen.
Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.
Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...
Firefox: https://support.mozilla.org/de...
Chrome: https://support.google.com/chr...
Safari: https://support.apple.com/de-d...
Opera: https://help.opera.com/de/late...
4) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. f DSGVO. Als uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) verlicht. b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die dit tegenspreekt.
5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount
Overeenkomstig art. 6 alinea. 1 verlicht. b DSGVO, persoonlijke gegevens worden verder verzameld en verwerkt voor zover nodig in elk geval als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoerscherm van het betreffende formulier op onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle via deze gesloten contracten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn en er geen legitiem belang van onze kant is bij de voortgezette opslag.
6) Gegevensverwerking voor orderverwerking
6.1 Voor zover nodig voor de afwikkeling van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO.
Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, zullen we de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt, verwerken om u te informeren persoonlijk door middel van geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) over aankomende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. c DSGVO. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden alleen door ons voor dit doel verwerkt voor zover nodig voor de respectieve informatie.

Om uw bestelling te verwerken, werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden overgedragen aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.
6.2 Overdracht van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners
-DHL
Als de levering van de goederen wordt uitgevoerd door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), geven wij uw e-mailadres door aan DHL in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen om een leveringsdatum af te stemmen of voor leveringsmelding, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL of kennisgeving van levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen jegens de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of jegens de transportdienstverlener DHL.
GLS
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Duitsland), geven wij uw e-mailadres door aan GLS in overeenstemming met Kunst. 6 lid. 1 verlicht. a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen om een leveringsdatum af te spreken of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiermee tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan GLS met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de bezorgdatum met GLS of het doorgeven van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken jegens de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of jegens de vervoersdienstverlener GLS.
6.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

- Amazon betalen
Als u de betalingsmethode "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij zullen doorgeven de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) verlicht. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Als bij het gebruik van Amazon Pay cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen, worden geplaatst, gebeurt dit uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. een DSGVO. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken via de "cookie consent tool" die op de website is geïmplementeerd. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon Payments vindt u op het volgende internetadres: https://pay.amazon.co.uk/help/829...
- Klarna
Als u een Klarna-betalingsservice selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling af te handelen, zijn uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres, eventueel ook geboortedatum en uw bankgegevens) details) evenals gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, leveringstype) worden doorgegeven aan Klarna om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een DSGVO tijdens het bestelproces. Aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven, kunt u hier vinden:
https://cdn.klarna.com/1.0/sha...
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Indien scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsverzuim voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor zover dit nodig is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals uiteengezet in Klarna's privacybeleid voor betrokkenen in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/sha....
of voor betrokkenen gevestigd in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/sha...
zal behandeld worden.
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT" genoemd), aan wie wij de door u verstrekte informatie zullen doorgeven tijdens het bestelproces, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) verlicht. b DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafhandeling met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Unzer

Bij betaling met creditcard via Unzer wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5th floor, 1100 Wenen, Oostenrijk, aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte gegevens uitsluitend doorgeven voor de doel van de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO. De overdracht vindt alleen plaats voor zover het daadwerkelijk nodig is voor de betalingsverwerking. Unzer zal op zijn beurt uw gegevens doorgeven aan HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg, om de betaling te verwerken - voor zover dit nodig is - in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO.
Bij het selecteren van de betaalmethode "aankoop op rekening via Unzer", "automatische incasso via Unzer" of "aankoop in termijnen via Unzer" wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) tijdens het bestelproces. Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven we deze gegevens door aan Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5th floor, 1100 Wenen, Oostenrijk, in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO ten behoeve van een kredietcontrole. Payolution GmbH controleert aan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaringen) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden verleend met betrekking tot betaling en/of slechte debiteurenrisico's. Om te beslissen over het aangaan of uitvoeren van een contractuele relatie, kunnen identiteits- of kredietwaardigheidsgegevens van de volgende kredietbureaus ook worden opgenomen in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland.
- CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 11 50 Wenen, Oostenrijk
- CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Zwitserland
- CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 München, Duitsland
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland
- KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1100 Wenen, Oostenrijk
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland
- Profieladres Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, 1230 Wenen, Oostenrijk
- Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, Londen, EC2Y 5EJ, Verenigd Koninkrijk
- ThreatMetrix, The Base 3/F, Toren C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Nederland
- payolution GmbH, Columbuscenter, Columbusplatz 7-8, 1100 Wenen, Oostenrijk
- Universum Business GmbH, Hanauer Landstr. 164, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke of naar Unzer of Payolution GmbH. Unzer of Payolution GmbH kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele verwerking van betalingen.
7) Webanalysediensten

Google (Universeel)Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. In deze context wordt het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk om statistieken op te stellen met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van sitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en met opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde " demografische kenmerken". Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk ten behoeve van doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. Gegevensrecords die via de "demografische kenmerken" zijn verzameld, kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de door Google Analytics geactiveerde verwerking en over de omgang door Google met websitegegevens vindt u hier: https://policies.google.com/te...
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. een DSGVO. Zonder deze toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de website geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/pr...
8) Gereedschappen en diversen
Toestemmingstool voor cookies

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie-toestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde applicaties waarvoor toestemming vereist is. De "cookietoestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer ze de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het juiste vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/services waarvoor toestemming nodig is, alleen geladen als de betreffende gebruiker de overeenkomstige toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als toestemming is verleend.
De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.
Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk conform ontwerp van onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 alinea. 1 verlicht. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de desbetreffende toestemming van de gebruiker.
Meer informatie over de exploitant en de instellingsmogelijkheden van de cookie-toestemmingstool vindt u direct in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.
9) Rechten van de betrokkene
9.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van betrokkenen (informatie- en tussenkomstrechten) tegenover de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor het uitoefenen van deze rechten:
Recht op informatie volgens art. 15 DSGVO;
Recht op rectificatie volgens art. 16 DSGVO;
Recht op verwijdering volgens art. 17 DSGVO;
Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG;
Recht op informatie volgens art. 19 AVG;
Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 AVG;
Recht om verleende toestemming in te trekken op grond van art. 7 lid 3 AVG;
Recht om een klacht in te dienen volgens art. 77 AVG.
9.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN OP BASIS VAN ONS HOOGWAARDIG RECHTMATIG BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM MET INGANG VAN DEZE VERWERKING VOOR DE TOEKOMST TE BEZWAAR TE MAKEN OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ECHTER HET RECHT VOOR OM DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING INDIEN WE DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE VOORrang HEBBEN OP UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR HET DOEL VAN HET INDIENEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS.
ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.
10) Duur van opslag van persoonsgegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien van toepassing - bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingrecht).
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 a DSGVO worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of semi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 (1) (b) DSGVO, worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van een contract en/of er geen gerechtvaardigd belang van onze kant is om door te gaan om het op te slaan.
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden dergelijke gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 1 DSGVO, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing op basis van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden dergelijke gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 2 DSGVO.
Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
Heb je nog vragen?
Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Als u vragen heeft die dit privacybeleid niet kan beantwoorden, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:
Verwerkingsverantwoordelijke:

Sparhi Gmbh a: Friedrichstr. 123 10117 Berlijn mail policy@direct.nl m: 0152 03943135
Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming
Sparhi GmbH Friedrichstr. 123 10117 Berlijn, e-mail: policy@direct.nl, Tel: +49 (0)152 03943135
De bescherming van uw persoonsgegevens staat bij direct.nl hoog in het vaandel en wordt in uitzonderlijke mate gewaarborgd. We willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. Op deze website worden alleen persoonsgegevens verzameld voor zover technisch noodzakelijk. Ons privacybeleid geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming waarborgen en wat voor soort gegevens voor welk doel worden verzameld. SSL-codering: Uw persoonlijke gegevens worden SSL-gecodeerd verzonden op direect.nl voor